Zoeken
Menu
Groepen

Immuundeficiënties

Wat zijn immuundeficiënties Immuundeficiënties is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen waarbij het immuunsysteem (het afweersysteem) niet goed werkt. Het afweersysteem moet ons beschermen tegen gevaar van buiten, zoals bacteriën, virussen en schimmels. Hiervoor heeft het lichaam een ingewikkeld systeem van verschillende cellen (vooral witte bloedcellen) en stofjes bedacht, die allemaal een specifieke taak hebben in de afweer. Zo valt de ene cel bijvoorbeeld bacteriën aan en de andere virussen. Bij een immuundeficiëntie functioneert een bepaald onderdeel van de afweer niet. Hierdoor ben je vatbaarder voor infecties. Afhankelijk van welke cellen of stofjes niet goed werken kunnen verschillende infecties en symptomen ontstaan. Je kunt weinig last hebben van een immuundeficiëntie, maar het kan ook levensbedreigend zijn. Vaak wordt je met een immuundeficiëntie geboren (primaire immuundeficiëntie). Het kan ook zo zijn dat de problemen met de afweer pas later ontstaan en uitgelokt worden door bijvoorbeeld een andere ziekte of medicijngebruik (secundaire immuundeficiëntie). Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij aids. Het HIV-virus zorgt ervoor dat bepaalde cellen van de afweer minder goed hun werk kunnen doen. Hoe herken ik een immuundeficiëntie? Kinderen maken vaak meerdere infecties door. Dit hoeft niet meteen te betekenen dat er iets mis is met de afweer van het kind. Maar wanneer kan er dan wel wat aan de hand zijn? Klik hier om de waarschuwingstekens voor immuundeficiënties te bekijken. Wat is het afweersysteem? [embed]https://youtu.be/RKjBLqSDyiw[/embed]   Het afweersysteem wordt als eerste in twee onderdelen verdeeld: - Niet specifieke afweer: hierbij horen cellen en afweerstoffen die altijd op dezelfde manier reageren op indringers. Ze richten zich niet specifiek op een bepaalde ziekteverwekker. Fagocyten zijn een belangrijk onderdeel van de niet specifieke afweer. Ze kunnen andere cellen ‘opeten’. -Specifieke afweer: Hierbij horen de B- en T-cellen. Deze cellen kunnen beter indringers opruimen omdat ze gerichter te werk gaan. Als B-cellen een indringer herkennen worden ze actief. Ze veranderen dan in plasmacellen om vervolgens antistoffen te maken. De antistoffen zorgen dat de indringer gedood wordt. Dit is een specifiek proces. Een antistof past als een sleutel in een slot op de indringer. Er zijn verschillende antistoffen: IgA, IgM, IgG en IgM. IgA zit vooral op vochtige plekken zoals in de mond en beschermt het maagdarmkanaal en de longen voor infec ties. IgM kan heel snel gemaakt worden en IgG krijgt een kind bij de geboorte al mee van de moeder zodat het beschermd is tegen ziekteverwekkers. B-cellen blijven lang in het bloed. Zodra ze een indringer herkennen (omdat ze al eerder antistoffen hebben gemaakt tegen die specifieke indringer) komen ze in actie. Nieuwe indringers worden herkend door een T-cel die vervolgens een signaal geeft aan de B-cel om de juiste antistoffen de maken. T-cellen herkennen de indringers, vervolgens doden ze de indringer direct of ze geven door aan de B-cel welke antistof hij moet maken om de indringer op te ruimen. Er zijn ook ‘remmer’ T-cellen. Deze zorgen dat het afweersysteem weer ‘uitgezet’ wordt als de indringer opgeruimd is. Indeling primaire immuundeficiënties -Gecombineerde T-cel en B-cel immuundeficiënties: er is een probleem met de B-cellen en de T-cellen. B-cellen maken antistoffen die belangrijk zijn voor het opruimen van bacteriën en virussen. De aanmaak van antistoffen is hier afwijkend. T-cellen zijn nodig voor de afweer tegen virussen en schimmels en voor het aansturen van de B-cellen. Bij deze groep horen: SCID en stat-5b deficiëntie. -Antistof deficiënties: antistoffen zijn belangrijk bij het opruimen van bacteriën en virussen en worden gemaakt door B-cellen. Een T-cel herkent een virus of bacterie en geeft dan door aan de B-cel welke antistof hij moet maken om het virus of de bacterie op te ruimen. Verschillende antistoffen zijn: IgM, IgA, IgG. Bij deze groep horen: Selectieve IgA- en IgM deficientie en Common Variable immunodeficiency en hypogammaglobulinemie en hyper-IgM syndroom. -Immunodeficiëntie syndromen: hierbij zijn er naast de afweerstoornissen ook andere aandoeningen. Voorbeelden zijn: Wiskott-Aldrich syndroom, ataxia teleangiectasia, Netherton syndroom en Hyper-IgE syndroom. - Immuunregulatie ziekten:als het afweersysteem een bacterie of virus opgeruimd heeft, moet het daarna ook weer ‘uitgezet’ worden. Bij een regulatiestoornis blijft de afweer continu ‘aan’ waardoor er steeds nieuwe ontstekingsreacties ontstaan.

Neonatale Erytrodermie of Rode baby

Soms wordt een baby geboren met een rode huid, of kleurt deze huid rood in de eerste vier weken na de geboorte. Dit wordt neonatale erytrodermie genoemd. Erytrodermie betekent roodheid. In Nederland gebeurt dit bij ongeveer 10 per 100.000 pasgeborenen. Deze roodheid is geen aandoening maar een uiterlijk kenmerk. Het is moeilijk om de juiste […]

Lees verder

Chronische granulomateuze ziekte

Chronische granulomateuze ziekte? Chronische granulomateuze ziekte is een stoornis van de afweer, oftewel een immuundeficiëntie. De afweer bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal een eigen functie hebben in de bescherming van het lichaam tegen ziekteverwekkers, zoals bacteriën. Bij chronische granulomateuze ziekte werken de fagocyten (een bepaald type witte bloedcel) niet goed. Fagocyten zijn nodig om […]

Lees verder

DiGeorge syndroom

Wat is het DiGeorge syndroom? Het DiGeorge syndroom is een erfelijke aandoening waarbij kinderen een combinatie van afwijkingen hebben, waaronder hartafwijkingen en problemen met de afweer. Het syndroom wordt veroorzaakt door een fout in het erfelijke materiaal. Er mist namelijk een klein stukje van het chromosoom 22. Dit stukje heet 22q11. Om deze reden wordt […]

Lees verder

DOCK 8 deficiëntie

Wat is een DOCK 8 deficiëntie? Een DOCK 8 deficiëntie is een aangeboren aandoening waarbij het immuunsysteem, de afweer van de mens, niet goed werkt. Kinderen met het DOCK 8 syndroom hebben hierdoor vaak infecties van de luchtwegen, eczeem en virusinfecties van de huid. Daarnaast zijn er typische afwijkingen van stoffen in het bloed die […]

Lees verder

IgA-deficiëntie

Wat is selectieve IgA-deficiëntie? Een IgA-deficiëntie is een stoornis van de afweer, oftewel een immuundeficiëntie. De afweer bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal een eigen functie hebben in de bescherming van het lichaam tegen ziekteverwekkers, zoals bacteriën. Lees hier meer over het afweersysteem en immuundeficiënties (met filmpje). Bij IgA-deficiëntie zitten er te weinig of geen IgA-antistoffen in […]

Lees verder

Netherton Syndroom

Wat is het syndroom van Netherton? Het syndroom van Netherton is een zeldzame ernstige huidaandoening waarbij de huid rood is. Het is een ernstige vorm van ‘ichthyosis’. Dit is een groep aandoeningen waarbij buitenste laag van de huid, de hoornlaag, niet goed aangelegd is. Syndroom van Netherton is niet besmettelijk. Ontstaan De aandoening wordt veroorzaakt […]

Lees verder

Wiskott-Aldrich syndroom

Wat is het Wiskott-Aldrich syndroom? Het Wiskott-Aldrich syndroom (WAS) is een zeldzame erfelijke immuundeficiëntie, oftewel stoornis van de afweer. Doordat de witte bloedcellen niet goed functioneren is er kans op ernstige infecties. Daarnaast is het aantal bloedplaatjes is laag waardoor snel bloedingen ontstaan en is er eczeem van de huid. De ziekte komt alleen voor […]

Lees verder

Selectieve IgM deficiëntie

Wat is een selectieve IgM deficiëntie? Een IgM-deficiëntie is een stoornis van de afweer, oftewel een immuundeficiëntie. De afweer bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal een eigen functie hebben in de bescherming van het lichaam tegen ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen. Bij IgM-deficiëntie zitten er te weinig of geen IgM-antistoffen in het bloed. Alle andere […]

Lees verder
Valt onder: Immuundeficiënties

Severe combined immunodeficiency

Wat is severe combined immunodeficiency? Severe combined immunodeficiency (SCID) is een ernstige aandoening waarbij de afweer verstoord is. De afweer zorgt voor de verdediging van ons lichaam tegen ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen. Het afweersysteem bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal hun eigen functie hebben. Op basis van welk onderdeel aangedaan is, worden afweerstoornissen in […]

Lees verder

Ataxia telangiectasia

Ataxia telangiectasia Ataxia telangiectasia (AT) is een zeldzame erfelijke aandoening van het afweersysteem en van de zenuwen. Het afweersysteem beschermt het lichaam tegen ziekteverwekkers. Kenmerken zijn infecties door een niet goed werkende afweer, neurologische problemen als bewegingsstoornissen en spraakstoornissen en huidafwijkingen. Het voorkomen van AT wordt geschat op ongeveer 1 per 20.000 tot 100.000 geboortes. Het komt […]

Lees verder

Agammaglobulinemie

Wat is agammaglobulinemie Agammaglobulinemie is een erfelijke immuundeficiëntie, oftewel een stoornis van de afweer. De afweer bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal een eigen functie hebben in de bescherming van het lichaam tegen ziekteverwekkers als bacteriën en virussen. Lees hier meer over de afweer en afweerstoornissen en bekijk de video.  Bij agammaglobulinemie werken de B-cellen niet goed. […]

Lees verder
Omhoog