Zoeken
Menu

Over Huidhuis

Huidhuis is een platform voor kinderen en tieners met een huidaandoening, maar ook voor hun ouders, verzorgers en betrokken professionals. Hier vind je eerst informatieve filmpjes over wat Huidhuis precies doet en voor jou kan betekenen.

Initiatiefnemers

Huidhuis is geïnitieerd door:

  • Prof. dr. Suzanne G.M.A. Pasmans, (kinder)dermatoloog/immunoloog, hoofd Centrum Kinderdermatologie, afdeling Dermatologie, Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam, initiator en bestuurslid van de domeingroep kinderdermatologie van de Nederlandse Vereniging van Dermatologen en Venerologie.
  • Wilco van Renselaar, oprichter van het voormalig Persoonlijk Gezondheids Dossier Patiënt1

De eerste fase van huidhuis.nl is in oktober 2012 online gegaan.

Op 8 april 2021 is Stichting Huidhuis opgericht door Karin Veldman en Suzanne Pasmans. De website Huidhuis is in deze stichting ondergebracht. De huidige website is mogelijk gemaakt door samenwerking met de ‘Under Your Skin Foundation’.

Het doel van Stichting Huidhuis is geformuleerd in de oprichtingsstatuten:

De stichting heeft ten doel het verstrekken en onderhouden van relevante —
(wetenschappelijke) informatie over de Huid en Huidaandoeningen aan kin
deren, tieners, volwassenen en betrokken zorgverleners en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevor –
derlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Huidhuis zet zich in voor publieksvoorlichting, zij beoogt niet het maken van winst. Wij zijn afhankelijk van uw bijdragen.

Omhoog