Zoeken
Menu

Over Huidhuis

Huidhuis is een platform voor mensen met een huidaandoening met speciale aandacht voor zeldzame aandoening en kinderen, tieners en jongeren met een huidaandoening, maar ook voor hun ouders, verzorgers en betrokken professionals.

Initiatiefnemers

Huidhuis is geïnitieerd door:

  • Prof. dr. Suzanne G.M.A. Pasmans, (kinder)dermatoloog/immunoloog, hoofd Centrum Kinderdermatologie/Centrum voor Zeldzame Huidziekten, afdeling Dermatologie, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam.,initiator en bestuurslid van de domeingroep kinderdermatologie van de Nederlandse Vereniging van Dermatologen en Venerologie, bestuurslid European Society of Pediatric Dermatology, bestuurslid European Reference Network Skin.
  • Wilco van Renselaar, oprichter van het voormalig Persoonlijk Gezondheids Dossier Patiënt1

De eerste fase van huidhuis.nl is in oktober 2012 online gegaan. Er zijn twee filmpjes gemaakt om uit te leggen hoe mensen Huidhuis gebruiken.

Nicky en haar moeder vertellen hoe ze huidhuis gebruiken.

Huidhuis helpt kinderen met huidaandoeningen.


Huidhuis werd geopend op 7 februari 2014 tijdens de oratie ‘Korte lijnen in de kinderdermatologie. Het Huidhuis als startpunt.’ van Suzanne Pasmans.

Op 8 april 2021 is Stichting Huidhuis opgericht door Karin Veldman en Suzanne Pasmans. De website Huidhuis is in deze stichting ondergebracht. De huidige website is mogelijk gemaakt door samenwerking met de Under Your Skin Foundation.

Het doel van Stichting Huidhuis is geformuleerd in de oprichtingsstatuten:

De stichting heeft ten doel het verstrekken en onderhouden van relevante —
(wetenschappelijke) informatie over de Huid en Huidaandoeningen aan kin
deren, tieners, volwassenen en betrokken zorgverleners en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevor –
derlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Huidhuis zet zich in voor publieksvoorlichting, zij beoogt niet het maken van winst. Wij zijn afhankelijk van uw bijdragen.

Omhoog