Zoeken
Menu

Disclaimer


Huidhuis is een website die informatie biedt over huidaandoeningen bij kinderen en
volwassenen. De website is bedoeld voor kinderen, tieners, volwassenen en betrokken
zorgverleners. De website bevat de mogelijkheid op basis van waargenomen symptomen
mogelijke huidaandoeningen te vinden.


Geen vervanging consult.


Het gebruik van deze website kan niet beschouwd worden als vervanging van een consult, het
stellen van een diagnose of een behandeling door een arts of andere zorgverlener. Bij vragen
of twijfel over uw gezondheid, behandeling of medicijnen adviseren wij u altijd contact op te
nemen met uw huisarts, specialist of andere behandelaar.

Omhoog