Zoeken
Menu
Thema’s

Zuurgraad van de huid

Alles wat water bevat, dus ook de huid, heeft een bepaalde zuurgraad. Die zure eigenschappen van de huid hebben een belangrijke beschermende werking, ze vormen een zogenaamde “beschermende zuurmantel”. 

Huidreparatie

Ze spelen een belangrijke rol in het vermijden van bacteriële infecties, ze remmen de groei van slechte bacteriën af en bevorderen juist de groei van goede bacteriën. Ze zorgen voor een goed milieu waarin bepaalde cellen kunnen worden gevormd, vervelling kan plaatsvinden en uitdroging wordt voorkomen. Zo wordt ook de huidreparatie bevorderd en een huidbarrière ontwikkeld. Ten slotte zorgt een goede zuurgraad van de huid voor het tegengaan van een sterke lichaamsgeur.

Zuurgraad en pH-waarde

Zweet, talg en de hoornlaag maken de huid zuurder. Afhankelijk van leeftijd, geslacht en lichaamsdeel verschilt de zuurgraad. 

Zuurgraad, ook die van de huid, wordt uitgedrukt in pH-waarde. Een pH van 7 is neutraal, zuiver water heeft deze waarde. Een lagere waarde betekent een hogere zuurgraad. De volwassen huid heeft een gemiddelde pH van 5,5. 

Voldragen baby’s 

Bij baby’s is de pH-waarde van de huid niet direct stabiel en optimaal. Na de geboorte heeft de huid een neutrale tot iets verhoogde pH (6,2-7,5). Die waarde daalt snel in de eerste week na de geboorte. Na vier weken wordt een pH van 5,0-5,5 bereikt, vergelijkbaar met die van volwassenen. 

Omdat de pH bij baby’s in het begin nog niet optimaal is, zijn zij gevoeliger voor infecties en schimmels. Dat heeft consequenties voor de huidverzorging van baby’s. Gebruik van de verkeerde zeep bijvoorbeeld, kan leiden tot een verstoring van de pH-waarde van de huid.  Het is belangrijk bij het baden en wassen geen zeep of een pH-neutrale zeep te gebruiken, hierdoor neemt de pH minder toe dan bij andere zeep. Vooral bij te vroeg geboren baby’s kan het lang duren voordat de pH weer op peil is na een dergelijke verstoring. 

Te vroeg geboren baby’s 

Er is geen verschil in zuurgraad of pH tussen baby’s die te vroeg geboren worden en voldragen baby’s. Bij te vroeg geboren baby’s daalt de pH ook snel in de eerste week en daalt de drie weken daarna ook nog langzaam. Bij baby’s geboren onder de een kilogram duurt de ontwikkeling van deze zuurmantel langer.  

Omhoog