Zoeken
Menu
Thema’s

Vochtverlies en absorptie

De huid heeft de eigenschap water door te laten. De huid transpireert, maar er is ook vochtverlies vanuit de diepere lagen. Het transpireren wordt hier buiten beschouwing gelaten. De huid heeft tevens de eigenschap stoffen op te nemen. Een deel van wat er op de huid wordt gesmeerd, kan in het lichaam worden opgenomen.

Vochtverlies

Het vochtverlies vanuit diepere huidlagen wordt transepidermaal waterverlies genoemd (TEWL) en kan worden gemeten. Deze maat geeft weer wat de doorlaatbaarheid is van de huid en dus hoe goed de huidbarrière is. Een hogere doorlaatbaarheid betekent een slechtere barrière. 

Het TEWL verschilt per lichaamsdeel en de verschillen ertussen zijn groot. Het water passeert de huid passief, dat wil zeggen dat een hogere luchtvochtigheid het vochtverlies beperkt en een (te) droge omgeving het vochtverlies doet toenemen. Volgens het KNMI is de gemiddelde luchtvochtigheid in Nederland in de winter 86-90%, afhankelijk van het gebied. In de lente is dit 74-84%, in de zomer 74-82% en in de herfst 82-90%. 

Een te hoog vochtverlies leidt tot te hoog verlies aan zouten en kan tot uitdroging leiden. Bovendien wordt ook de warmte-uitwisseling beïnvloed door het TEWL. Bij het verliezen van water is er ook warmteverlies.

Voldragen baby’s

Het TEWL (waterverlies via de huid) bij baby’s is al voor de geboorte beïnvloed door de zwangerschapsduur. Daarna is ook, net als bij volwassenen, de luchtvochtigheid in de omgeving van invloed.  

Voorheen werd gedacht dat het TEWL bij baby’s na een voldragen zwangerschap op een goed ontwikkeld niveau is. Uit onderzoek bleek onder andere dat het TEWL de eerste maand na de geboorte nog iets lager is dan bij volwassenen. Recent is echter gebleken dat het TEWL in het eerste levensjaar hoger is in vergelijking met volwassenen. Hierbij is de groep tot 12 maanden oud met de groep 14-73 jaar oud vergeleken. Wat er na dat jaar gebeurt is nog onduidelijk, verder onderzoek zal hier hopelijk meer duidelijkheid over geven.

Te vroeg geboren baby’s

Bij baby’s die te vroeg geboren zijn is het TEWL verhoogd. Zij lopen dus extra risico om te veel water en daarbij zouten te verliezen. Bij een zwangerschapsduur van 25 weken is het TEWL 15 keer groter in vergelijking met een baby die op de uitgerekende datum geboren is. 

Daar het TEWL ook invloed heeft op de warmte-uitwisseling , kan de lichaamstemperatuur daardoor sneller dalen bij te vroeg geboren baby’s. 

Zoals gezegd, vindt het doorlaten van water passief plaats. Door de luchtvochtigheid te verhogen (80 tot 90%) kan het TEWL van te vroeg geboren baby’s worden verlaagd en kan water- en warmteverlies vermeden worden. Uit onderzoek is echter gebleken dat de verhoogde luchtvochtigheid de ontwikkeling van de barrière van de huid vertraagd. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de ideale luchtvochtigheid zou zijn en of we geen andere middelen in moeten zetten om het TEWL te verlagen, zoals bijvoorbeeld zalf. Vooral bij baby’s die voor de 34e zwangerschapsweek geboren worden, is de opname via de huid verhoogd. Wanneer ze twee tot drie weken oud zijn, is de opname lager. De verhoogde opname bij deze baby’s in de eerste weken heeft voordelen en nadelen. Het nadeel is dat de stoffen die worden opgenomen giftig kunnen zijn en doordat het afbreken van zulke stoffen in het lichaam nog niet goed lukt, kunnen ze er heel ziek van worden. Er zijn zelfs kinderen hieraan overleden. Het voordeel is dat het mogelijkheden biedt voor behandeling. Medicatie kan bijvoorbeeld via de huid worden toegediend.

Absorptie via de huid

De huid heeft de eigenschap stoffen op te nemen. Een deel van wat er op de huid wordt gesmeerd, kan in het lichaam worden opgenomen.

Hoeveel er van de stof in het lichaam komt, hangt af van een aantal factoren: wat er op de huid wordt gesmeerd, leeftijd, doorbloeding, functie van de huidbarrière en de verhouding tussen lichaamsoppervlakte en gewicht.

Voldragen baby’s

De opname via de huid is hoger bij voldragen baby’s, omdat zij relatief meer huidoppervlak hebben vergeleken met oudere kinderen en volwassenen. De verhouding tussen huidoppervlak en gewicht is twee tot drie keer hoger.

Omhoog