Zoeken
Menu
Thema’s

Wat doet een psycholoog

Een psycholoog begeleidt je in je eigen ontwikkeling. Een psycholoog helpt je op het moment dat je er zelf niet meer uitkomt, waarbij jij en jouw innerlijk het onderwerp is.

Bij jongere kinderen (jonger dan 6 jaar) kan een psycholoog of orthopedagoog ook hulp bieden via de ouders, dit wordt ouderbegeleiding genoemd. In het algemeen worden ouders vaak betrokken bij een psychologische behandeling. Naarmate het kind ouder wordt, wordt de behandeling steeds meer direct op het kind gericht.

Mix van technieken

Bij de psycholoog praat je over jezelf, over je gevoelens, je emoties en je gedrag. Wat denk je precies en wat voel je? Soms is het lastig dit onder woorden te brengen. Een psycholoog helpt je hier ook bij. Er bestaat niet één bepaalde methode om je te leren omgaan met je problemen. Iedereen is anders, waardoor ook iedereen een eigen aanpak vereist. Dit komt niet uit een boekje, een psycholoog moet dit aanvoelen. Hierdoor wordt veelal een mix van technieken gebruikt, waaronder:

1. Geven van kennis

Wanneer duidelijk is waar je mee zit kan een psycholoog je hier meer over vertellen. Dit kan hij of zij zelf doen, maar je kan ook tips krijgen om thuis nog eens te bekijken. Denk hierbij aan handige links of bepaalde boeken. Door je in te lezen kun je vorm geven aan je eigen probleem en dit beter een plekje geven. Ook ontdek je vaak dat je zeker niet alleen bent.

2. Geven van perspectief

Wanneer je een probleem hebt zie je dit vanuit je eigen perspectief. Een psycholoog laat je er van een afstandje naar kijken, bijvoorbeeld door de ogen van anderen. Je krijgt hierdoor inzicht in bepaalde aspecten van jezelf en daarmee handvatten om betere keuzes te maken. Je leeft in je eigen wereldje, en dat is helemaal niet zo gek. Maar daardoor heb je vaak een tunnelvisie en zijn er bepaalde gedachtes en trekjes ingesleten. Een psycholoog kan je hiermee confronteren en helpen dit patroon te doorbreken. 

Door psychische problemen zoals somberheid kun je soms alleen nog oog hebben voor wat er niet goed gaat in je leven. Een psycholoog onderzoekt ook samen met jou wat goed gaat.

3. Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie richt zich zowel op de manier van denken als het doen en laten van de patiënt. Er bestaat individuele cognitieve gedragstherapie, maar dit kan ook binnen een groep of gezin. Tijdens deze therapie staan de cognities van de patiënt centraal, oftewel zijn of haar gedachten, fantasieën en herinneringen  over een gebeurtenis. Doel is om negatieve gedachten anders te interpreteren.

4. Ontspanningstechnieken

Pijn en jeuk zijn twee veel voorkomende factoren bij het hebben van een huidaandoening. Ook schaamte kan een rol spelen. Dit maakt een patiënt onrustig en wellicht gestrest. Ook kan dit zorgen voor slaapproblemen. Zo lijkt jeuk ’s nachts meer aanwezig, omdat er dan minder afleiding is. Spanning en stress kunnen de aandoening, bijvoorbeeld eczeem, verergeren.  In therapie worden dan ontspanningsoefeningen geleerd. Op die manier wordt geprobeerd de rust terug te vinden. Door de aandacht op ontspanning te leggen verdwijnen jeuk en pijn even naar de achtergrond.

5. Speltherapie

Bij speltherapie worden kinderen al spelend geholpen door een therapeut. Een kind met een traumatische ervaring, emotionele problemen en/of sociale problemen wordt via spel vooruit geholpen. Zo kan een kind op een ontspannen en rustige manier zijn of haar emoties delen.

6. Ouderbegeleiding

Naast kindertherapie bestaat er ook ouderbegeleiding. Een chronische ziekte of huidaandoening is niet alleen van invloed op de persoon zelf, maar op het hele gezin. Vooral wanneer de psychische gevolgen groot zijn. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit kan hij of zij lastig gedrag vertonen. Voor de ouders is dit soms erg zwaar. Ouderbegeleiding helpt hierbij. Ook kunnen ouders tips krijgen hoe ze het beste met de situatie om kunnen gaan. Bijvoorbeeld wanneer een kind met eczeem weigert ingesmeerd te worden. Het komt dan ook vaak voor dat zowel ouder als kind, samen of apart, een psycholoog bezoeken.  

Omhoog