Zoeken
Menu
Thema’s

Inclusief docentenpagina en docentenhandleiding

Het lespakket Huid in de Klas is voorzien van een docentenhandleiding. In deze handleiding worden de doelen van het lespakket uitgelegd en is per les een beschrijving van de stof beschreven. Het lespakket is gemaakt in samenwerking met een didacticus en bestaat uit kwalitatief hoogwaardige materialen.

Het lespakket past bij Kerndoel 34 van het basisonderwijs (versie 2006): De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. Het lespakket sluit ook aan bij bouwstenen voor nieuwe kerndoelen van het vakoverstijgend thema Gezondheid voor het primair onderwijs en het leergebied Digitale Geletterdheid (versies 2019).

Het lespakket is flexibel van opzet, zodat leerkrachten zelf kunnen bepalen welk lesmateriaal ze met hun leerlingen behandelen. Iedere les heeft een verdiepende informatieopdracht.

Naar aanleiding van het lespakket kan de leerkracht meer of minder aandacht besteden aan de huid van leerlingen in de klas. Een klassengesprek kan positieve resultaten bij alle leerlingen opleveren, maar een veilige leeromgeving is daarbij wel een absolute voorwaarde. Overleg vooraf met ouders en leerlingen kan wenselijk zijn.

Leerlingen met vragen of onzekerheden over hun eigen huid kunnen terecht op het online platform van Huid in de Klas: www.huidindeklas.nl

Omhoog