Zoeken
Menu
Aandoeningen

Krentenbaard

Ook bekend als: Impetigo contagiosa

Wat is krentenbaard?

De medische naam voor krentenbaard is impetigo vulgaris. Krentenbaard is een zeer besmettelijke en oppervlakkige huidinfectie, veroorzaakt door een bacterie. Deze aandoening komt veel voor.

Ontstaan

Krentenbaard ontstaat door een infectie met een bacterie, namelijk een stafylokok of een streptokok. De kans op krentenbaard is groter als de huid al beschadigd is, bijvoorbeeld door eczeem of schaafwondjes.

Symptomen

De afwijking begint met bultjes en later met blaasjes. Uiteindelijk zijn er puskoppen die openbarsten, waarna de typische gele korstjes ontstaan. Pijn en jeuk komen regelmatig voor. Vooral het gezicht en de handen worden aangetast.

Behandeling

De huidafwijkingen gaan vanzelf weg, meestal zonder littekens achter te laten. Behandeling vindt plaats met een antibiotica crème of -zalf. Bij ernstigere gevallen moet soms antibiotica als pilletje of drankje gegeven worden. De besmettelijkheid is weg als de blaasjes zijn ingedroogd en/of 2 dagen na start van de antibiotica.

Wat kan ik zelf?

  • Was om verspreiding en uitbreiding te voorkomen, regelmatig je handen met een milde, desinfecterende zeep.
  • Gebruik een eigen handdoek en verschoon deze dagelijks.
  • Wees je steeds bewust van het besmettingsrisico.

Let op: het plakken van pleisters op de plekken wordt afgeraden. Dit kan de plek vergroten. Probeer de krentenbaard zo veel mogelijk te bedekken met kleding. Dit voorkomt ook dat de plekken open worden gekrabd.

Mag mijn kind naar school?

Een kind met krentenbaard mag, als het zich goed voelt, naar school of het kinderdagverblijf. Een kind is al besmettelijk voordat het verschijnselen krijgt. Gaat je kind dagelijks naar school of het kinderdagverblijf? Dan kan thuishouden verspreiding niet voorkomen. Omdat het om een besmettelijke aandoening gaat, moet je wel de leiding informeren. Andere ouders kunnen dan alert zijn op verschijnselen bij hún kind.

In sommige gevallen kan je arts of de GGD adviseren om een kind thuis te houden tot de blaasjes zijn opgedroogd of tot na start van de behandeling. Dit is bijvoorbeeld het geval als een kind uitgebreide en grote wonden heeft of wanneer er veel kinderen met krentenbaard in één groep zijn.

Redactie
De redactie van dit artikel is gedaan door Redactie Huidhuis
Bij de redactie van Huidhuis zijn alle auteurs bekend.
Meer over Stichting Huidhuis
Omhoog