Zoeken
Menu
Aandoeningen

Kindermishandeling

Ook bekend als: Kinderverwaarlozing

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van geweld of verwaarlozing door ouders of andere personen waardoor voor het kind schade ontstaat. Geweld en verwaarlozing kunnen plaatsvinden op lichamelijk, geestelijk of seksueel gebied.

Kindermishandeling komt voor bij 1 tot 3 procent van de kinderen en kan vermoed worden omdat een kind (of ouder) ander gedrag vertoont of omdat er lichamelijke afwijkingen zichtbaar zijn. Vaak zijn dit dan huidafwijkingen. Omdat de huid voor iedereen zichtbaar is, speelt de huid een belangrijke rol bij het ontdekken van kindermishandeling.

Ontstaan

Het letsel wordt door een ander opzettelijk toegebracht. Bij lichamelijk of fysiek geweld kan gedacht worden aan slaan, zowel met de hand als een voorwerp, maar ook duwen, knijpen en branden zijn vormen van fysiek geweld. Deze vorm van mishandeling is vaak zichtbaar. Emotionele mishandeling is niet zichtbaar. Denk hierbij aan uitschelden, kleineren, bedreigen en opsluiten. Bij seksueel geweld gaat het om aanrakingen, opmerkingen en seksuele handelingen die niet geweigerd kan worden, omdat de ander de overmacht heeft.

Symptomen

De huidafwijkingen die gezien kunnen worden bij kindermishandeling zijn erg verschillend. Onder andere blauwe plekken, brandwonden, schaafwonden en littekens komen voor. Huidafwijkingen zijn nooit een bewijs voor kindermishandeling. Het is belangrijk om het verhaal eromheen, de gezinssituatie en het ontwikkelingsniveau van het kind ook goed in beeld te hebben. Zo kan ingeschat worden of een huidafwijking wel of niet verdacht is voor mishandeling.

Alle vormen van geweld kunnen een kind beschadigen. Bovendien verliezen kinderen door geweld het vertrouwen in diegene. Kinderen worden angstig, depressief en onzeker, met gedrags- en psychische problemen tot gevolg.

Wat kan ik zelf?

Kijk op vooreenveiligthuis.nl voor informatie over wat te doen bij (een vermoeden van) mishandeling. Ook kan er gebeld worden met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 0900-123 12 30.

Redactie
De redactie van dit artikel is gedaan door Redactie Huidhuis
Bij de redactie van Huidhuis zijn alle auteurs bekend.
Meer over Stichting Huidhuis
Omhoog